Utgivningsplan för tidningen Inblick

Stäng

Kontakt

Michael Marklund

Kommunikationsavdelningen

Redaktör Inblick Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023–49 04 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Preliminär utgivningsplan för Inblick under 2018.

Utgåva Manusstopp Utdelningsdatum
Nr 1 - Mars 2 mars 22 mars
Nr 2 - Juni 25 maj 14 juni
Valtidning 3 augusti 23 augusti
Nr 3 - Oktober 5 oktober 25 oktober
Nr 4 - December 23 november 13 december