Dina rättigheter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du har rätt att bestämma själv

När du ska få vård och behandling
ska läkaren först berätta om din sjukdom
för dig.
Läkaren ska också tala om
vilken behandling
som kan göra att du mår bättre.
Om det finns flera olika behandlingar
ska läkaren tala om det för dig.
Om du inte förstår vad läkaren säger
ska du säga till.
Då ska läkaren förklara bättre och tydligare.

Du får säga till om du vill ha
en särskild behandling

Om du vill ha en särskild behandling
kan du tala om det för din läkare.
Om läkaren tror att behandlingen är bra för dig
kan du få den behandlingen.
Men det är läkaren som bestämmer.

Du får säga nej till behandling

Du har rätt att säga nej
till den vård och behandling
som din läkare tycker att du ska ha.
Du kan också sluta
med en behandling när som helst.
Men då kan inte doktorn ta ansvar för
om du mår sämre.

Du får hjälp att förstå

Läkaren ska berätta för dig om din sjukdom
på ett sätt som du kan förstå.
Om du är döv, hörselskadad eller har andra funktionshinder
ska du få den hjälp som du behöver
för att förstå din sjukdom.
Om du inte kan prata svenska så bra
ska en tolk hjälpa dig att förstå.

Du får läsa din journal

Det finns en journal på varje vårdcentral
och på varje klinik där du har fått vård.
Där står vilken vård, medicin och behandling
som du har fått.
Du får läsa din journal om du vill.
Du kan också få en egen kopia.
Ibland måste du betala för den kopian.
Om du tycker
att det som står i journalen är fel
kan du säga det
till den vårdcentral eller det sjukhus
där journalen finns.
Men du får inte bestämma
vad som ska stå i journalen.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården
har tystnadsplikt.
Det betyder att de inte får berätta för någon
om sådant som de vet om dig, din sjukdom eller
din behandling.
De får bara berätta
om du säger att de får göra det.

Du bestämmer själv vilka
som ska få veta något om din sjukdom
och din behandling.
Vårdpersonalen får inte berätta något
ens för din familj eller dina vänner
om du inte har sagt till att de får.