Dina rättigheter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Du ska få bra vård om du blir sjuk.
Läkaren ska berätta om din sjukdom för dig.
Du ska också få veta vilken hjälp du kan få
mot din sjukdom.
Om du tycker att du får veta för lite om din sjukdom
kan du få träffa en annan läkare.
Du kan säga nej till vård och medicin om du vill.