Donation av organ

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Transplantation blir mer och mer vanligt
när man behandlar en del svåra sjukdomar.
Transplantation kan vara att man tar ett friskt organ,
till exempel ett hjärta, från en död människa.
Sedan får en svårt sjuk människa det friska hjärtat.

Ibland är transplantation det enda sättet
att rädda livet på en sjuk människa.
Därför behövs det friska organ.

Det kan vara svårt att tänka på döden.
Men det är ändå viktigt att du tänker efter.
Går du med på att dina organ och vävnader
får användas för transplantation när du är död?

När du bestämt dig ska du tala om
för din familj eller dina vänner
om du säger ja eller nej till att donera
dina organ och vävnader till transplantation
när du är död.

Du kan också fylla i en anmälnings-blankett
och skicka till Socialstyrelsens donations-register.
Anmälnings-blanketten kan du hämta på apoteket.

Om du inte säger något alls
räknas det som att du säger ja till donation.