Egenvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns många lätta sjukdomar
och små skador som du kan ta hand om själv.

Du kan fråga på apoteket.
Personalen på apoteket kan tala om för dig
om det finns något som du kan göra själv
för att må bättre.

De kan tala om vilka mediciner
som du kan använda.

De kan också tala om för dig
om du ska gå till vårdcentralen
i stället för att vårda dig själv.

Min bok om hälsa

På vårdcentralen kan du få
”Min bok om hälsa”.
Den är gratis.

Där kan du läsa om olika saker
som du kan göra för att må bättre.
Om du promenerar varje dag
får du frisk luft och motion.
Det är nyttigt för dig att äta
mycket frukt och grönsaker.

Tänk efter vad du kan göra för att må bättre.
Skriv upp sådana saker i boken.
Då är det lättare att komma ihåg
att verkligen göra
det som du har bestämt dig för.

Det är också bra att skriva upp
vilka mediciner du brukar ta
och om du har någon allergi,
alltså om det är något som du inte tål.

Ta med dig boken varje gång
du går till läkare eller distriktssköterska.