Funktionshinder och LSS

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

LSS betyder Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

LSS är en lag som säger
att personer med funktionshinder ska få hjälp
så att de kan leva som alla andra.

Du får hjälp om du har ett funktionshinder

Om du själv eller någon i din familj
har funktionshinder
så har du rätt att få hjälp av landstinget
och av kommunen.

Landstinget hjälper dig

Du kan få hjälp
att lära dig mer om funktionshindret.
Du kan också få lära dig
hur du kan träna för att må bättre.
Det kan också finnas hjälpmedel
som gör det lättare för dig.

Du kan få råd och hjälp av
kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Du kan också få hjälp av andra experter
som arbetar inom landstinget.
Experter som vet mycket om funktionshinder.

Du kan också få hjälp att kontakta andra
som du behöver hjälp av,
till exempel kommunen.

Om du vill veta mer om LSS-lagen
kan du ringa på telefonnummer 023-49 00 70.