Du får välja vårdcentral i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälsoval Dalarna betyder att du som bor i Dalarna
får välja vilken vårdcentral du vill vara patient hos.
Du kan välja en vårdcentral,
som landstinget har ansvar för
eller en privat vårdcentral.

Den här informationen om Hälsoval Dalarna finns också på andra språk.
Informationen finns också i punktskrift och inläst på cd som ljudfil
som du kan beställa på Hälsovalskansliet.

Har du frågor?

Ring eller skriv till Hälsovalskansliet i Falun
om du har några frågor.

Adress Hälsovalskansliet, Box 712, 791 29 Falun

E-postadress halsovalskansliet@ltdalarna.se

Telefon 023-49 00 52
Fax 023-49 02 20