Hjälpmedel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du bor hemma

Vissa hjälpmedel kan vara bäst att prova ut hemma.
Kontakta kommunala hemsjukvården för råd.

Vissa hjälpmedel kan provas ut vid besök på vårdcentral
eller vid behandling eller besök på sjukhus.
Kontakta distriktssköterska eller
arbetsterapeut på vårdcentral för råd.

Om du bor i särskilt boende

Om du bor i servicehus eller i annat särskilt boende
som drivs av kommunen
ska kommunen hjälpa dig.
Prata med sjuksköterskan
eller arbetsterapeuten där du bor.

Vissa hjälpmedel kostar

Ibland får du själv betala
en del av vad ett hjälpmedel kostar.

Andra hjälpmedel får du själv
betala helt och hållet.
Sådana hjälpmedel kan du köpa
på många ställen,
till exempel på apotek, på sjukhus
och på LD Hjälpmedel.

Om du vill veta mer om hjälpmedel
kan du ringa till LD Hjälpmedel
på telefonnummer 0243-49 78 50.

Du kan också titta på www.1177.se