Vårdgarantin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det är många som behöver sjukvård.
Ibland kan du inte få hjälp direkt.
Då blir du tvungen att vänta.

Därför finns något som heter vårdgaranti.
Den bestämmer hur länge du som mest får vänta
på att få sjukvård.
Här kan du läsa om vilka regler
som gäller för vårdgarantin.

Du ska få prata med en sjuksköterska samma dag

När du blir sjuk ska du först ringa till din vårdcentral.
Redan samma dag har du rätt att få prata
med en sjuksköterska om dina problem.

 

Du ska inte vänta mer än 7 dagar
för att träffa en läkare

Om du ska träffa en läkare
ska du inte vänta mer än 7 dagar.
Kanske du vill träffa just den läkare som du brukar träffa.
Då kan det hända att du får vänta längre.

 

Du ska få specialistvård inom 3 månader

Om du ska träffa en specialist
ska du ha en tid så fort som möjligt.
Du ska inte vänta mer än 3 månader
på att träffa en specialist.

Om du är mycket orolig
eller om läkaren tycker att du ska ha vård snabbt
ska du inte vänta mer än en månad
på att träffa en specialist.

Sedan bestämmer specialisten
hur länge du ska vänta innan du får vård.
Du ska inte vänta mer än 3 månader
på att få vård.

Om du måste vänta mer än 3 månader

Om Landstinget Dalarna inte klarar av
att ge dig vård inom 3 månader
kan du få vård av någon annan.
Det är landstinget som ska ordna det åt dig.

Om det blir dyrare för dig att få vård
i ett annat landsting
ska du inte betala det själv.

Om du vill veta mer kan du ringa till Väntetidskansliet
på telefonnummer 023-49 03 00.