Potilaslautakunta / Patientnämnden

Stäng

Kontakt

Patientnämnden Dalarna

Landstingshuset, Vasagatan 27 Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 00 patientnamnden@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Jos et ole tyytyväinen seuraavilta hoitopalveluiden tuottajilta saamaasi hoitoon:

  • Maakäräjien terveyden- ja sairaanhoito
  • Hammashoitopalvelut
  • Kuntien terveyden- ja sairaanhoito
  • Yksityiset hoitopalvelujen harjoittajat, joilla on sopimus maakäräjien/kunnan kanssa.

Tai jos haluat tuoda esiin näkökantasi hoitoa koskevista asioista?

Ota ensisijaisesti yhteys kyseisen hoitopaikan vastaavaan johtajaan.

Voit myös kääntyä suoraan Potilaslautakunnan puoleen. Potilaslautakunta on itsenäinen, puolueeton elin, jonka toiminta on lakisääteinen. Autamme sinua selvittämään ongelmasi ottamalla yhteyden kyseiseen sinua hoitaneeseen yksikköön. Tiedotamme sinua oikeuksistasi potilaana.

Emme ratkaise ongelmaa sinun sijastasi, vaan olet itse täysin asianosallinen koko selvityksen ajan. Esille tuomasi ongelmat saattavat näyttää tien esimerkiksi paremmin toimivan käytännön tai sujuvamman organisaation luomiseen, yms. Me jätämme selvityksen yhteydenotoistamme poliittiselle lautakunnallemme, mutta poistamme sitä ennen asiapapereista kaikki henkilökohtaiset tiedot.

Välitämme myös tietoa

  • Potilasvakuutuksesta
  • Lääkevakuutuksesta
  • Sosiaalihallituksen toiminnasta
  • Muista virastoista, elimistä ja laitoksista

Potilaslautakunta valitsee tukihenkilöt potilaille, jotka ovat hoidossa psykiatrisesta pakkohoidosta annetun lain perusteella.

Potilaslautakunnan jäsenillä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys meihin! Ilmoita nimesi ja osoitteesi sekä puhelinnumero, jossa olet tavoitettavissa.