Terveyden- ja sairaanhoidon potilasmaksut

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lapsilta ja alle 20-vuotiailta nuorilta ei peritä potilasmaksua. Maksuvapaus ei kuitenkaan koske todistuksia eikä ehkäisevän terveydenhuollon panostuksia. Todistuksista, rokotteista ja muista ehkäisevistä hoidoista peritään erityishinnaston mukainen maksu.

SairaanhoitoPotilasmaksu
Avohoito
Lääkärikäynti perusterveydenhuolto/terveyskeskus 200 kronor
Lääkärikäynti erikoissairaanhoito 350 kronor
Sterilointi ilman lääketieteellistä perustetta
(ei kuulu maksukaton piiriin)

1300 kronor

Lisämaksut
Lääkärin kotikäynnin lisämaksu 50 kronor
Lääkärin päivystysvastaanoton lisämaksu 50 kronor
Puhelinneuvonta, joka johtaa lääkärin suorittamaan tehtävään, esim. reseptin kirjoittaminen 100 kronor
Sairauden hoito (esim. fysioterapeutin tai terveydenhoitajan toimesta)
- yksilöllinen hoitokerta 150 kronor
- kotikäyntilisä 50 kronor
- ryhmäterapia (voimistelusalissa, uima-altaassa) 100 kronor
Röntgentutkimus
- vastaanottokäyntiä ennen tai sen jälkeen 150 kronor
- äkillisen sairastumisen yhteydessä 0 kronor
Laboratoriokokeet
lääkärikäyntiä edeltävästi tai sen yhteydessä 0 kronor
seurantakontrolli 150 kronor
Suunnatut terveystarkastukset
mammografia ja gynekologiset kontrollit 150 kronor
Apuvälinemaksut
kutakin lainattua apuvälinettä kohti 150 kronor
kutakin kuulokojetta kohti 500 kronor
Myöhään peruttu tai käyttämättä ja perumatta jätetty käynti*
koskee kaikkia vastaanottoaikoja, laskutuksesta peritään lisämaksu 300 kronor + laskutuslisä
Laskutuslisämaksu
Käyttämättä ja perumatta jätetty vastaanottoaika* 50 kronor
ulkomaille (myös äkillisen sairastumisen ja sairaalan osastomaksun laskutuksen yhteydessä) 200 kronor
Sairaalaosastomaksut (hinta vuorokaudelta)
Lapset ja alle 20-vuotiaat nuoret 0 kronor
20 vuotta täyttäneet henkilöt 100 kronor
Ambulanssimaksu
Ambulanssin hälytysmaksu (ambulanssikuljetusmaksu ei kuulu maksukaton piiriin) 200 kronor

*Myöhään perumisella tarkoitetaan vastaanottoajan perumista vasta kun kyseiseen vastaanottoaikaan on jäljellä vähemmän kuin 24 tuntia. Maksua ei peritä, jos peruuttamisen syynä on oma tai oman lapsen äkillinen sairastuminen.

Maksukattosuoja

Maksukaton raja on korotettu 1. tammikuuta 2012 nykyiseen maksukattoon 1 100 kr (ennen 900 kr).

Jo kirjoitetut vapaakortit ovat voimassa korttiin merkityn ajanjakson. Potilas, joka on maksanut käynneistään 900 kr vuoden 2011 aikana, on *Myöhään perumisella tarkoitetaan vastaanottoajan perumista vasta kun kyseiseen vastaanottoaikaan on jäljellä vähemmän kuin 24 tuntia. Maksua ei peritä, jos peruuttamisen syynä on oma tai oman lapsen äkillinen sairastuminen.

Maksukattosuoja

Maksukaton raja on korotettu 1. tammikuuta 2012 nykyiseen maksukattoon 1 100 kr (ennen 900 kr).

Jo kirjoitetut vapaakortit ovat voimassa korttiin merkityn ajanjakson. Potilas, joka on maksanut käynneistään 900 kr vuoden 2011 aikana, on oikeutettu saamaan vapaakortin, mutta jos vuoden 2012 käyntejä lasketaan mukaan, silloin sovelletaan maksukaton uutta korotettua rajaa.

Lisää tietoja löydät osoitteesta:

Landstinget Dalarna (Taalainmaan maakäräjät)
Central förvaltning – ekonomi (Keskushallinto – talousosasto)
Avesta lasarett (Avestan sairaala)
774 82 Avesta
Puh. 0226 - 49 64 74
barbro.eklund@ltdalarna.se