Tietoa sairasmatkoista

Stäng

Kontakt

AB Dalatrafik

Trafikadministration, Sjukresor

Box 833 781 28 Borlänge 0243-625 90 sjukresor@dalatrafik.se

Tilauskeskus Beställningscentralen Dalarna (BC Dalarna)

0774-44 00 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

AB Dalatrafik-yhtiö on Taalainmaan maakäräjien toimeksiannolla saanut vastuun hoitaa sairasmatkojen sääntöjä koskevat kysymykset, käsitellä hakemukset ja päättää korvausten maksamisesta.

Sisältö:

Mitä tarkoitetaan sairasmatkalla?
Ei korvattavat matkat
Kenelle maksetaan korvausta?
Potilaan vastuu
Yleinen joukkoliikenne
Sairasmatka omalla autolla
Sairasmatka erikoisajoneuvolla - taksi, palvelulinjabussi
Korvaukset
Omavastuumaksut
Maksukatto
Matkakorvauksen hakeminen
Matkakorvauksen maksu potilaalle
Hyvä tietää - saattaja, hoitopaikan vapaavalinta ym.
Jos haluat lisätietoja

Mitä tarkoitetaan sairasmatkalla?

Maksamme korvauksen sairasmatkoista koko läänin alueella koskien matkoja maakäräjien hoitoyksikköihin tai yksityiseen hoitopalveluun, jonka harjoittajalla on sopimus maakäräjien kanssa. Tavallisimpia ovat matkat lääkärin, hammaslääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle. Korvaus maksetaan matkasta kotoasi (väestörekisterin mukaisesta osoitteesta) sairaalaan tai omaan terveyskeskukseesi, Taalainmaan maakäräjien sairasmatkoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

Ei korvattavat matkat

Matkakorvausta ei makseta, kun vapaaehtoisesti pyydät lähetteen itse valitsemaasi hoitopaikkaan Taalainmaan maakäräjien (Landstinget Dalarna) ulkopuolelle.

Matkakorvausta ei myöskään makseta kodin ja hoitopaikan väliltä kun kyseessä on:

 • Terveystarkastukset kuten mammografia, gynekologiset kontrollit, terveystodistus, rokotukset
 • Käynnit äitiyshuollon ja lasten terveyspalvelujen piirissä
 • Hyvinvointipalvelut (terapia-allas tai fysioterapia)
 • Yksityinen optikko
 • Kampaaja-Parturikäynnit (peruukin tai tupeen sovittaminen)

Kenelle maksetaan korvausta?

Matkakorvausta maksetaan hakemuksen perusteella henkilöille, jotka väestörekisterin mukaisesti asuvat Taalainmaan läänissä.

Turvapaikanhakijoille, joilla on voimassaoleva LMA-kortti (lagen om mottagande av asylsökande/laki turvapaikanhakijoiden vastaanotosta) maksetaan myös korvausta sairasmatkoista.

Potilaan vastuu

Potilaana sinulla on aina oma vastuu siitä, että ehdit ajoissa hoitokäynnillesi. Jos saamasi vastaanottoaika ei sovi yhteen bussi- tai juna-aikataulujen kanssa, yritä vaihtaa saamasi hoitoaika.

Yleinen joukkoliikenne

Bussi tai juna

Korvausta maksetaan matkoista, kun käytät yleistä joukkoliikennettä eli matkustat bussilla tai junalla. AB Dalatrafik-yhtiön busseilla voit matkustaa ilmaiseksi sairaalaan tai terveyskeskukseen, jos esität kuljettajalle hoitokäyntiä koskevan kutsun. Kotimatkalla riittää, että näytät potilasmaksukuitin.

Jos et halua näyttää potilaskutsua bussin kuljettajalle tai et ole saanut kirjallista kutsua, voit maksaa matkasi ja lähettää bussilipun myöhemmin yhdessä potilasmaksukuitin kanssa AB Dalatrafik-yhtiöön, minkä jälkeen sinulle palautetaan bussilipun hinta kokonaisuudessaan.

Jos matkustat paikallisjunalla, jota liikennöi Tåg i Bergslagen, voit jo hyvissä ajoin tilata lippusi Tilauskeskuksesta (BC Dalarna). Jos mieluummin maksat junalippusi matkan yhteydessä, voit jälkikäteen lähettää lipun yhdessä potilasmaksukuitin kanssa AB Dalatrafik-yhtiöön, minkä jälkeen sinulle palautetaan junalipun hinta. Jos joudut matkustamaan useita kertoja pidemmän hoitojakson aikana, voit tilata Tilauskeskuksesta (BC Dalarna) kausikortin, joka on voimassa kaikilla sairasmatkoillasi koko hoitojakson ajan. Sinua hoitavan lääkärin on aina todistettava hoitojesi ajanjakso.

Jos matkustat muun bussiyhtiön kuin AB Dalatrafik-yhtiön busseilla tai matkustat SJ-yhtiön junilla, sinun on ensin itse maksettava lippusi matkojen yhteydessä. Lähetät sitten liput yhdessä potilasmaksukuittien kanssa AB Dalatrafik-yhtiöön, minkä jälkeen sinulle palautetaan lippujen hinta. Korvaus kattaa 2. luokan junalippuhinnan.

Sairasmatka omalla autolla

Jos matkustat lääninrajan yli toisessa läänissä sijaitsevaan sairaalaan, korvausta maksetaan vain julkisilla kulkuneuvoilla tehdystä matkasta, ottamatta huomioon odotusaikoja, matkustukseen kuluvaa aikaa tai sitä kuinka pitkä matka sinulla on lähimmälle bussi- tai juna-asemalle. Alkuperäinen juna- tai bussilippu on aina liitettävä matkakorvaushakemukseen.

Kilometrikorvausta maksetaan sairasmatkasta, joka on tehty omalla autolla, mutta vain siltä ajomatkan osuudelta, joka ylittää 55 kilometriä yhteen suuntaan oman asunnon ja kyseisen hoitolaitoksen välillä. Omalla autolla tehdyistä sairasmatkoista läänin rajojen sisällä maksetaan korvausta, jos yleinen joukkoliikenne on puutteellinen kyseisellä reitillä, ts. välimatka oman asunnon ja lähimmän pysäkin välillä on pidempi kuin 3 km ja lähimpään keskustaan, jossa on bussi- tai juna-asema, matkaa on vähintään 20 km.

Julkisilla kulkuneuvoilla matkustaessasi saat hyväksyä, että saatat tulla perille jopa kaksi tuntia ennen hoitokäyntisi sovittua aikaa.

Jos joudut odottamaan yli kaksi tuntia hoitokäynnin jälkeen, ennen kuin yleisen joukkoliikenteen kulkuneuvo lähtee lähimmältä pysäkiltä, bussi- tai juna-asemalta kotipaikkakunnallesi, voit saada korvausta sairasmatkasta omalla autolla.

Jos matkasi yhteen suuntaan julkisella kulkuneuvolla kestää yli tunnin kauemmin, vaihdot mukaan laskien, verrattuna matkustusaikaan omalla autolla, (tielaitoksen tieverkkokuvausten, esim. Eniro-karttojen mukaisesti), korvausta maksetaan sairasmatkasta omalla autolla.

Kun et voi käyttää julkisia kulkuneuvoja tilapäisen/pysyvän toimintaesteen takia, saat korvausta sairasmatkasta omalla autolla, mutta matkakorvaushakemukseen on liitettävä asianomaisen sairaanhoitohenkilön allekirjoittama todistus, joka vahvistaa kyseisen tarpeen.

Matkustusajan pituuteen, kun sairasmatkat tehdään yleisen joukkoliikenteen kulkuneuvoilla, EI lasketa sitä aikaa joka kuluu matkaan omalta asunnolta lähimmälle pysäkille, jos välimatka on alle 3 km. Sairasmatkan pituuteen julkisilla kulkuneuvoilla ei myöskään lasketa sitä aikaa, joka kuluu kuljetukseen lähimmälle bussi- tai juna-asemalle, jonne matkaa on alle 20 km omalta asunnolta.

Korvausta ei makseta pysäköintimaksuista, ruuhkamaksuista tai muista lisämaksuista.

Korvausta sairasmatkoista omalla autolla ei makseta muissa kuin yllä mainituissa tapauksissa.

Matkakorvaushakemukset koskien alle 55 km pituisia matkoja, jätetään käsittelemättä eikä niitä palauteta.

Sairasmatka erikoisajoneuvolla/palvelulinjan bussilla

Sairasmatka taksilla/erikoisajoneuvolla

Taksilla tapahtuvat sairasmatkat ovat palvelumuoto, joka on ensisijaisesti tarkoitettu toimintarajoitteisille henkilöille sekä henkilöille, jota muista terveydellisistä syistä eivät voi käyttää yleistä joukkoliikennettä. Kun tarvitset sairasmatkaasi taksin/erikoisajoneuvon, sinua hoitavan henkilökunnan kyseisessä hoitoyksikössä on kirjoitettava sairasmatkalomakkeeseen todistus siitä, että lääketieteellisin perustein, fyysistä tai psyykkisistä syistä, sinä et voi matkustaa yleisen joukkoliikenteen kulkuneuvoilla. Tämä koskee kaikkia sairasmatkoja kotoa hoitoon ja hoidosta kotiin.

On tärkeää muistaa, että Tilauskeskus (BC Dalarna) ei voi päättää, oletko oikeutettu saamaan taksimatkakorvausta Taalainmaan maakäräjiltä (Landstinget Dalarna). Ainoastaan sinua hoitavan yksikön henkilökunta voi arvioida tarpeen ja päättää, saatko sairasmatkaan taksin/erikoisajoneuvon Taalainmaan maakäräjien (Landstinget Dalarnas) kustannuksella. Jos Tilauskeskus (BC Dalarna) on tilannut taksin sinun pyynnöstäsi, mutta hoitoyksikkösi ei myönnä sinulle sairasmatkaa taksilla, sinulle lähetetään lasku koko taksimatkan hinnasta, omavastuumaksun lisäksi. Ainoana poikkeuksena tästä säännöstä on tilanne, jolloin Tilauskeskuksen (BC Dalarna) arvion mukaan yleinen joukkoliikenne ei kulje kyseisenä ajankohtana.

Kun tarvitset sairasmatkaan taksin, sinun tulee hyväksyä yhteiskuljetus, vaikka se tarkoittaisikin erilaista ajoreittiä ja pidempää matkustusaikaa. Sinun tulee myös hyväksyä, että matka tapahtuu niillä ajoneuvoilla ja niihin aikoihin, jotka ovat Tilauskeskuksen (BC Dalarna) käytettävissä. Näistä säännöistä ei ole poikkeuksia.

Tilaa sairasmatkasi Tilauskeskuksesta (BC Dalarna) hyvissä ajoin ennen hoitokäyntiäsi! Jos tilaat matkan muuta kautta, saat maksaa kustannukset itse. Sinun omalla vastuullasi on myös, että lähetät ajoissa matkakorvaushakemuksen, josta käy esille hoitohenkilökunnan vahvistama todistus myönnetystä sairasmatkasta taksilla/erikoisajoneuvolla ("Ansökan om sjukreseersättning" för resa med taxi/specialfordon); se on lähetettävä AB Dalatrafik-yhtiöön 10 päivän sisällä matkustuspäivästä lukien. Jos et lähetä sairasmatkalomaketta, joka vahvistaa tarpeesi sairasmatkaan taksilla/erikoisajoneuvolla, sinulle lähetetään lasku koko taksimatkan hinnasta, omavastuumaksun lisäksi.

Lähetä sairasmatkalomake osoitteeseen:

Dalatrafik
Trafikadministration, Sjukresor
Box 833, 781 28 Borlänge

Merkitse kuoreen »TAXI«.

Sinun mielipiteesi

Jos haluat esittää mielipiteesi koskien sairasmatkaa taksilla/erikoisajoneuvolla, joka on tilattu Tilauskeskuksen (BC Dalarna) kautta, ota yhteys asiakaspalveluun puhelimitse 0774-44 00 10 tai pyydä kuljettajalta "Mielipidekortti" ("Tyck till kort"), jonka voit lähettää maksutta sairasmatkoista vastaavaan yhtiöön Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor.

Sairasmatka palvelulinjabussilla

Sairasmatkan Uppsalan Akateemiseen sairaalaan (Akademiska sjukhuset i Uppsala) ja Löwenströmska sairaalaan Upplands Väsbyssä (Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby) sekä paluumatkan sieltä kotiin voi kulkea erityisellä palvelulinjabussilla.

Palvelulinjabussi kulkee arkisin maanantaista – perjantaihin ja lähtöpysäkkinä on Mora.

Mora – Rättvik – Leksand – Djurås – Borlänge – Falun – Hedemora – Avesta – Akateeminen sairaala ja Löwenströmska sairaala.

Hoitokoulutuksen saanutta henkilökuntaa on mukana matkalla. Palvelulinjabussilla matkustat ilmaiseksi. Tilaa matkasi Tilauskeskuksen (BC Dalarna) kautta ennen klo 18.00 matkaasi edeltävänä päivänä.

Korvaukset

KulkuneuvoKorvaus
Buss Lipun hinta
Juna Lipun hinta (2. luokka)
Oma auto, matkustajien määrää huomioimatta 1,85 kr/km, siltä ajomatkan osuudelta joka ylittää 55 kilometriä yhteen suuntaan


Omavastuumaksut

 
Kulkuneuvo Omavastuumaksu yhteen suuntaa
Palvelulinjabussi Ei omavastuumaksua
Taksi, erikoisajoneuvo 150 kr *)
Lentokone 100 kr

 * Maksat omavastuumaksun käteisellä suoraan kuljettajalle kuittia vastaan.

Maksukatto

Sinun ei tarvitse maksaa enempää kuin 2 400 kr omavastuumaksuina sairasmatkoistasi 12 kuukauden aikana. Maksujen summa kertyy automaattisesti eikä sinun tarvitse lähettää kuitteja Dalatrafik-yhtiöön.

Matkakorvauksen hakeminen

Saadaksesi korvausta maksamistasi juna-/bussilipuista tai kun olet oikeutettu korvaukseen sairasmatkasta omalla autolla voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, sinun on jätettävä matkakorvaushakemus ja sen liitteenä tiedot matkasta. Hakemuslomakkeen saat terveyskeskuksesta tai sairaalasta hoitokäynnin yhteydessä. Korvausta ei makseta matkoista, joista on kulunut yli 12 kuukautta.

Huom! Kun haet sairasmatkakorvausta, hakemukseen on aina liitettävä potilasmaksukuitti, alkuperäiset liput ja pyynnöstä myös jäljennös voimassa olevasta lähetteestä.

Matkakorvauksen maksu potilaalle

Maksamme korvaukset pankin kautta. Alle 50 kruunun korvausta ei makseta. Veloitamme 50 kruunun lisämaksun, jos saaja ei lunasta ilmoitettua maksumääräyksestä ja korvaus on laitettava uudelleen maksuun.

Matkakorvaushakemuksen, liput ja potilasmaksukuitit lähetetään osoitteeseen:

Dalatrafik
Trafikadministration, Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

Emme lunasta kirjeitä, jotka on lähetetty ilman riittäviä postimerkkejä.

Hyvä tietää

Saattaja

Jos tarvitset apua matkalla, voit ottaa mukaasi saattajan maksutta. Tarvitset sitä varten todistuksen sairaanhoitohenkilökunnalta. Jos olet alle 20-vuotias, saat ottaa mukaasi yhden vanhemmistasi maksutta ilman todistusta. Sinun saattajasi on noustava junaan/bussiin ja myös poistuttava samalla asemalla/pysäkillä kuin sinä.

Lähete valinnanvapauden perusteella (valfrihetsremiss)

Kun valinnanvapauden perustein haluat saada hoitosi Taalainmaan maakäräjien ulkopuolella ja valitset hoitopaikaksesi laitoksen toisten maakäräjien alueelta, sinulle kirjoitetaan ns. valinnanvapauslähete (valfrihetsremiss) omavalintaiseen hoitoon (valfrihetsvård), mutta saat itse maksaa matkakulut kyseiseen hoitopaikkaan.

Erikoishoito läänin ulkopuolella ja hoitotakuu (vårdgaranti)

Jos sinulle kirjoitetaan erikoishoitolähete (specialistvårdsremiss) tai saat hoitotakuuseen perustuen lähetteen Taalainmaan ulkopuolella sijaitsevaan sairaalaan, saat myös sairasmatkakorvauksen matkoista julkisilla kulkuneuvoilla ts. bussilla tai junalla. Sairasmatkoihin taksilla/erikoisajoneuvolla tai omalla autolla vaaditaan tarpeen vahvistava todistus siltä Taalainmaan hoitoyksiköltä, jossa lähete kirjoitettiin.

Sairastuminen läänin ulkopuolella

Jos sairastut Taalainmaan läänin (Dalarnas län) ulkopuolella, sinulle korvataan sairasmatka kyseisten maakäräjien lähimpänä sijaitsevaan hoitoyksikköön. Kotimatkasta ei makseta korvausta.

Sairasmatka lentoteitse

Sairasmatka lentäen myönnetään ainoastaan, jos potilas esittää erityistodistuksen, joka on annettu lähetteen kirjoittaneesta Taalainmaalla sijaitsevasta hoitoyksiköstä.

Jos haluat lisätietoja

Jos haluat lisätietoja sairasmatkakorvauksista, kirjoita osoitteeseen: Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge, tai soita 0243-625 90. Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 10-12. Faksi 0243-625 96. Lisätietoja saat myös sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen: sjukresor@dalatrafik.se

Tietoja Taalainmaan bussi- ja juna-aikatauluista saat ottamalla yhteyttä Dalatrafik-yhtiön asiakaspalveluun. Puhelin 0771-95 95 95 tai käy kotisivullamme: www.dalatrafik.se

Junaliput (ei SJ:n juniin), paikan palvelulinjabussiin sekä sairasmatkat taksilla/erikoisajoneuvolla tilaat Tilauspalvelusta (BC Dalarna) soittamalla numeroon 0774-44 00 00

Kun tilaat matkasi, Tilauskeskus BC Dalarna tarvitsee seuraavat tiedot:

 • Henkilötunnuksen ja puhelinnumeron
 • Jos et lääketieteellisin perustein voi käyttää yleisen joukkoliikenteen kulkuneuvoja
 • Kotiosoitteen
 • Mihin hoitopaikkaan matkustat
 • Milloin sinun on oltava perillä, esim. lääkärin vastaanotolla
 • Tarvitsetko saattajan
 • Tarvitsetko erityistä apua
 • Tarvitsetko matkalla joitakin apuvälineitä