Tietoja maakäräjistä / Vad gör landstinget?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Taalainmaan läänin maakäräjäkunnan toiminta kattaa koko läänin pohjoisen Idrestä etelän Krylbohon. Päävastuunamme on tarjota kaikille Taalainmaan asukkaille ja vierailijoille hyvä terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashoito.

Vastaamme myös Taalainmaan kulttuurin, tietoyhteiskunnan ja ympäristöasioiden kehittämisestä ja tuemme erilaisia aluekehityshankkeita kulttuurin, opetuksen ja julkisen liikenteen aloilla.

"Auttava käsi"

Taalainmaan läänin maakäräjäkunnan toimialue on lähes Belgian kokoinen. Vastaamme siitä, että kaikille asukkaille ja alueella vieraileville tarjotaan hyvä terveyden- ja sairaanhoito. Yksinkertaistettuna, maakäräjien tehtävä on olla "auttava käsi" maakäräjien alueen asukkaille, ennen kaikkea terveyden- ja sairaanhoidon alalla.

Terveyden- ja sairaanhoito

Kuten otsikko kertoo, lääninhallitus on vastuussa sekä asukkaiden terveydestä että terveydentilan horjuessa myös sairaanhoidosta.

Terveydenhuollon tarpeet kasvavat jatkuvasti. Väestö ikääntyy ja tutkimusta sekä entistä kehittyneempiä hoitomenetelmiä on kehitteillä. Yhä useampia, ennen kohtalokkaita sairauksia pystytään nyt hoitamaan onnistuneesti, ja hoitoja voidaan tehdä myös yhä vanhemmille potilaille. Sijoitukset lääketieteelliseen teknologiaan kasvavat jatkuvasti.

Vähentääkseen sairaanhoidon tarvetta maakäräjät keskittyy myös ennaltaehkäiseviin toimiin. Tätä sanotaan kansanterveystyöksi.

Perusterveydenhuolto − lähikontaktisi

Perusterveydenhuollon toimiala on hyvin laaja. Piirilääkärisi huolehtii tiiminsä kanssa perussairaanhoidon lisäksi neuvolatoiminnasta, lasten terveydenhoidosta, kotisairaanhoidosta ja yksilöllisistä ennaltaehkäisevistä toimista. Sairaanhoito on muuttunut entistä avoimemmaksi, joten erikoistoiminnat voidaan keskittää entistä harvempiin paikkoihin. Perusterveydenhuolto tarjoaa nopean ja tehokkaan hoidon ja ohjaa potilaat tarvittaessa asiantuntijoiden luo, jos perusterveydenhuollon omat voimavarat eivät riitä hoidon toteuttamiseen.

Viisi sairaalaa

Somaattista (kehon) hoitoa tarjoaa Taalainmaalla viisi sairaalaa. Ne sijaitsevat Avestassa, Borlängessä, Falunissa, Morassa ja Ludvilassa. Sätersin sairaala tarjoaa psykiatrista sairaanhoitoa.

Lasten terveydenhoito

Lasten terveydenhuolto Ruotsissa on ainutlaatuista. Se on maksutonta sekä odottavalle äidille että lapselle 19 ikävuoteen asti. Ainutlaatuista siitä tekee myös sen laajuus ja laatu. Terveystarkastuksia tarjotaan uusillekin asukkaille ylioppilastutkinnon suorittamiseen asti, ja yleinen hammashuolto (Folktandvården) on maksutonta 20 ikävuoteen asti.

Taalainmaan läänin maakäräjäkunta vastaa kuitenkin myös alueen kehittämisestä mm. koulutuksen, kulttuurin ja julkisen liikenteen osalta. Osallistumme läänin kehittämiseen ja tuemme kehitystyötä eri tavoin.

Hammashoito

Kaikilla Taalainmaan asukkailla on oikeus hyvään hammashoitoon. Maakäräjät vastaa myös siitä. Vastuu koskee niin yleistä hammashuoltoa (Folktandvården) kuin yksityisiäkin hammashuoltajia.

Taalainmaalla sekä aikuisten että lasten hampaiden terveys on erittäin hyvä. Tämä on pitkäjänteisen ennaltaehkäisevän hammashoidon tulos.

Kulttuuri

Taalainmaan läänin maakäräjäkunta on läänin ammatillisten kulttuuri-instituutioiden päärahoittaja, ja sillä on suuri vastuu läänin kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöstä. Maakäräjäkunta vastaa myös kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä Taalainmaan alueella.

Alueellisen kulttuurin on täytettävä asukkaiden kulttuuriset tarpeet ja sen on edistettävä myös alueellista kehitystä.

Maakäräjäkunta myöntää apurahoja piirijärjestöille, kulttuuripalkintoja sekä apurahoja ja vastaa taiteellisesta koristelusta ja taidetoiminnasta.

Kasvatus

Kasvatus on tärkeä osa maakäräjäkunnan toimintaa. Siihen kuuluu mm. lukio- ja aikuiskoulutus luonnonvara- ja musikkialoilla.

Maakäräjäkunta tarjoaa omaa koulutusta myös kolmessa kansankorkeakoulussa, ja tukee läänin kansanliikkeiden kansankorkeakouluja.