Tillgänglighet och användbarhet på ltdalarna.se

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här beskriver vi hur vi arbetar med tillgänglighet och användbarhet på ltdalarna.se.

Vi är alla olika. Vi har olika bakgrund, egenskaper och behov. Olikheterna beror dels på fysiska förutsättningar men även situationsbaserade behov. Tillgänglighet för oss innebär att alla människor ska ha förutsättningar att uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben.

Vi har utvecklat ltdalarna.se med höga krav på tillgänglighet och användbarhet för besökaren. 

Klartext och lättläst

Vi har valt att skriva texter till de primära målgrupperna i klartext som är ett vårdat, enkelt och begripligt myndighetsspråk som är rensat från kanslisvenska. Delar av innehållet finns även som lättläst text - konkret, utan bildspråk, metaforer eller krångliga ord.

Lättlästa texter kan man hitta i en egen samlad struktur men även direkt från de sidor som har en lättläst version.

Innehåll på flera språk

Innehåll på andra språk kan man hitta i en egen samlad struktur men även direkt från de sidor som finns översatta.

Talande webb / Lyssna på innehållet

Webbplatsen erbjuder besökare gratisfunktionen Talande webb. Med Talande webb får du all text på webbplatsen uppläst, även dokument. Läs mer om Talande webb här.

Bilder och länkar

Bilder som används för att öka förståelsen av innehållet på en sida är beskriven med en alt-tag. Länktexter skrivs på ett sätt att man förstår vart de leder.

Bildspel kan pausas och man kan klicka sig framåt och bakåt i bildspelen.

Innehållet anpassar sig efter webbläsarens storlek

Webbplatsens innehåll och form anpassar sig automatiskt efter webbläsarens storlek för att göra innehållet tillgängligt i så stor utsträckning som möjligt. På så vis kan innehållet se lite olika ut beroende på om du besöker webbsidan via en dator, en läsplatta eller en smart telefon.

Ändra textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare.

I de flesta moderna webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra hjulet på din datormus.