Tack för dina synpunkter!

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt arbete med information. Därför är det värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål. Det ger oss en chans att utveckla och förbättra vår informationsspridning.