Hjalle Östman Rektor Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge ho@fornby.se "