Anna-Karin Andersson Avdelningsföreståndare anna-karin.andersson@ltdalarna.se "