Anna Samuelsson Verksamhetschef Anna.Samuelsson@ltdalarna.se "