Gunilla Lillhager Ordförande specialitestgrupp kuratorer gunilla.lillhager@ltdalarna.se "