Johan Hallberg Samhällsmedicinsk läkare johan.hallberg@ltdalarna.se "