Lena Söderqvist Enhetschef karin.koch-schmidt@ltdalarna.se "