Skogsgläntans Rehabilitering Sjukstugevägen 16 C 790 90 Särna Skogsglantans.Rehab@ltdalarna.se "