Smärtrehabilitering, Säter Jönshyttevägen 3 Box 350, 783 27 Säter smartrehabilitering@ltdalarna.se "