Hälsovalsenheten Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun halsovalsenheten@ltdalarna.se "