Patientnämnden Dalarna Landstingshuset, Vasagatan 27 Box 712, 791 29 Falun patientnamnden@ltdalarna.se "