Olof Ehrs Verksamhetschef olof.ehrs@ltdalarna.se "