Catarina Forsberg Avdelningschef catarina.forsberg@ltdalarna.se "