Smittskyddsenheten Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun smittskydd.dalarna@ltdalarna.se "