Gunilla Lundquist Ordförande i Palliativa rådet Överläkare Specialiserad palliativ vård gunilla.lundquist@ltdalarna.se "