Palliativa teamet Särna/Älvdalen Furuvägen 12 D 796 30 Älvdalen "