Ann-Sofie Holmberg Ordförande för länsgruppen ann-sofie.holmberg@ltdalarna.se "