Erika Sundqvist Assistent Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter erika.sundqvist@ltdalarna.se "