Michael Arvidsson Enhetschef Michael.Arvidsson@ltdalarna.se "