Personuppgiftsansvarig Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se "