Anna Skogberg Ekonomichef Kultur och bildning Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Landstinget Dalarna, Box 712, 791 29 Falun anna.skogberg@ltdalarna.se "