Dalarnas Folkrörelsearkiv Arkivcentrum i Dalarna, Stortallsvägen 4, 791 55 Falun faw@telia.com "