Post och besöksadress Konstenheten Vasagatan 8 B, 791 31 Falun "