Post och besöks adress Konstenheten Vasagatan 8 B, 791 31 Falun "