Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond Kultur- och bildningskansli Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun marie.a.eriksson@ltdalarna.se "