Britt-Marie Nyhäll wåhlin Läkare britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se "