Helgi Örn Johannsson Läkare helgi.johannsson@ltdalarna.se "