Kenneth Nilsson Läkare kenneth.nilsson@ltdalarna.se "