Nils-Åke Norman Ansvarig EU/internationella frågor Central förvaltning, Box 712 791 29 Falun NilsAke.Norman@ltdalarna.se "