Sverker Svensjö Läkare sverker.svensjo@ltdalarna.se "