Upphandlingsenheten Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun upphandling@ltdalarna.se "