Enheten för tandvårdsstöd Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se "