Enheten för tandvårdsstöd Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se "