Ingela Wilhelmsson Studentansvarig avd 26 Bitr vårdenhetschef Medicinkliniken Falu lasarett asaingela.wilhelmsson@ltdalarna.se "