Marita Stråhle Studentansvarig avd 23 Bitr vårdenhetschef Medicinkliniken Falu lasarett Marita.Strahle@ltdalarna.se "