Ruth Lille Studentansvarig avd 24 Bitr vårdenhetschef Medicinkliniken Falu lasarett ruth.lille@ltdalarna.se "