Arbetsterapi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi bedriver arbetsterapeutisk rehabilitering, där ditt behov och din delaktighet är i centrum. Arbetsterapeut utreder och bedömer dina resurser och problem i vardagslivet till exempel förmågan att sköta hygienen, hushållsarbetet, arbetet eller studierna. Arbetsterapeutens behandlings- och träningsinsatser syftar till att du skall återfå, förbättra eller behålla din förmåga att fungera tillfredsställande i ditt vardagsliv. Vi kompletterar därmed den medicinska vården och behandlingen.