BUP

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Samarbetet med inom kommunerna inom vårt upptagningsområde är uppbyggt sedan många år och utvecklas ständigt.

Vad BUP ska hjälpa till med planeras tillsammans med familjen. Överenskommelsen skrivs ner i en vårdplan som man sedan går igenom med jämna mellanrum.

När det behövs samarbetar vi med de andra enheterna inom BUP men också med till exempel skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomsmedicin, ungdomsmottagningarna, primärvård. Detta görs som en del av den planerade vården och man skriver en samordnad individuell plan. Där gör man klart vilken hjälp som behövs från olika håll. Även samordnade individuella planen ska följas upp för att se att det man kommit överens om har gjorts och att detta hjälper barnet/ungdomen/familjen.

Behandling kan ges individuellt och/eller i grupp och familjen brukar vara en del av behandlingen. För äldre ungdomar kan man ibland komma överens om att de kommer själva.

Man kommer till öppenvårdsmottagningen genom att ringa själv eller via remiss från till exempel skola, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning eller socialtjänst. Man kan ringa och få råd av oss eller diskutera om man behöver hjälp på BUP eller någon annanstans.